Advies bouwkundige brandpreventie

Wij adviseren u graag bij het kiezen van diverse brandtechnische mogelijkheden. Daarbij hoort een grondige verkenning van alle mogelijkheden.

Wij beginnen het advies bij een 0 meeting die ons de startpositie aangeeft.
Het vervolg is een plan van aanpak: welke brandtechnische voorzieningen eerst en in welk tijdsbestek. Dit plan van aanpak heeft een duidelijke structuur. De 0 meeting wordt per
discipline wordt beschreven met de mogelijkheden tot oplossen. U ontvangt ook de daarbij behorende rapporten.
Nu is het tijd voor de keuze: gebaseerd op uw wensen, de prijs, het uiterlijk en de tijd.
De advisering wordt afgerond met een duidelijk werkdossier. Dit dossier komt ook van pas
bij de contacten met de lokale overheid en gebruiker in verband met controles.
Naast de regels zoals gesteld in het Bouwbesluit kijken wij ook naar gelijkwaardigheid.

Het gebruiksbesluit zijn regels voor de gebruiker van een gebouw. De diverse gegevens van dit gebouw dienen beschikbaar te zijn voor controle door de lokale overheid. Wij hebben gekozen voor een logboek die ter beschikking is gesteld op de site brandwerend bouwen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.