nvm Fireproofing BV
   
Compartimentering

Deze eis staat vermeld in het Bouwbesluit:
Afdeling 2.12. Beperking van ontwikkeling van brand
Afdeling 2.13. Beperking van uitbreiding van brand
Afdeling 2.14. Verdere beperking van uitbreiding
Afdeling 2.15. Beperking van ontstaan van rook
Afdeling 2.16. Beperking van verspreiding van rook

In deze afdelingen wordt uitleg gegeven over de compartimenteringseisen in een gebouw, de indeling van brandcompartimenten, sub-brandcompartimenten en rookcompartimenten en de gestelde brand- of rook- werendheidseis in minuten. Er wordt bij de grens van een brand- of rookscheiding naar een naast of een ander bovenliggend compartiment een WBDBO eis (Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag) gesteld.

Neem voor meer informatie en onze diverse oplossingen contact met ons op.