nvm Fireproofing BV
   
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) vervangt de voormalige CPR-richtlijnen. Deze worden veel gebruikt bij vergunningverlening en algemene regels op grond van de Wet milieubeheer (8.40-AMvB's) en bij arbeids-, transport- en brandveiligheid.

Bij het opslaan van brand milieu belastende producten is een goede afstemming van brandveiligheidsmaatregelen van groot belang. De verschillende reacties van deze producten, ontploffing, vergassing of het extreem verhogen van de brandtemperatuur bij een te bepalen kritische temperatuur moeten hierbij worden meegenomen.

Dit alles gaat verder dan de standaard eisen zoals aangegeven bij compartimentering en hebben daardoor ook invloed op andere constructiedelen binnen een gebouw.

Neem voor meer informatie contact met ons op.