nvm Fireproofing BV
 
Brandwerende doorvoeringen

Bij het doorvoeren van technische installaties door compartimenterende scheidingen wordt de brandwerendheid doorbroken en aangetast. Deze doorvoeringen dienen dan ook brandtechnisch te worden behandeld zodat deze minimaal dezelfde brandwerendheidseis hebben als de compartimenterende scheiding.

De uitleg van de beproeving en de criteria waaraan voldaan moet worden bij een brandproef voor doorvoeringen wordt beschreven in:
NEN 6068 - EN 1366/3
NEN 6076 - EN 1366/1
NEN 6077 - EN 1366/2

Bij de keuze voor een doorvoeringsproduct kijken we eerst naar:
Brandwerendheidseis
Wat gaat er door de brandscheiding?
Gebruikssituatie
Omliggende constructie
Functiebehoud bekabeling
Toegankelijkheid van de technische installaties

Neem voor meer informatie contact met ons op.