Brandwerende bescherming met plaatmateriaal

Een brandwerende plaat beschermt de draagconstructies van hout, beton of staal. Deze producten zorgen er voor dat brandtechnische bescherming voor de achterliggende constructie worden behaald.

Hout
In het geval van hout is het wegbranden van het hout en het overblijven van een te slanke constructie door plaatmateriaal positief te be´nvloeden. Het inbrandproces van het hout wordt vertraagd.

Beton
Bij beton kan spatgedrag ontstaan waarna het betonstaal voldoende kan worden aangestraald en slip of uitzetting ontstaat. Bij voldoende verhitting zal de betonconstructie bezwijken. Ook dient er rekening te worden gehouden met de betonkwaliteit, mogelijke voorgespannen wapening en wat voor constructiedeel het betreft. Door de beplating worden de diverse negatieve aspecten zoals hierboven beschreven vertraagd en omgezet in een brandwerendheid van een bepaald aantal minuten.

Staal
Bij staal gaat het om de kritische staaltemperatuur waarop een stalen profiel bezwijkt. Door de constructeur wordt deze kritische staaltemperatuur aangegeven en het plaatmateriaal zorgt er voor dat deze binnen een bepaalde tijd niet wordt bereikt.

nvm Fireproofing werkt uitsluitend met brandwerende platen die getest zijn door erkende instanties, zoals TNO/Efectis.

Neem voor meer informatie contact met ons op.